فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شفاعت گنهکاران

عن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامة نشفع فی المذنبین من شیعتنا فأما المحسنون فقد نجاهم الله؛(703) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که روز رستاخیز فرا رسد، گناهکاران شیعیان را شفاعت می کنیم ولی نیکوکاران را خداوند نجات می دهد.

نتیجه محبت به اهل بیت (علیهم السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حبی و حب أهل بیتی نافع فی سبعة مواطن أهوالهن عظیمه عند الوفاة و فی القبر و عند النشور و عند الکتاب و عند الحساب و عند المیزان و عند الصراط؛(704) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: محبت من و خاندانم در هفت جا که هول و هراس آنها عظیم است، سود می بخشد. هنگام مرگ، در قبر، هنگام رستاخیز، هنگام نامه عمل، هنگام حساب، هنگام میزان و هنگام عبور صراط.

جایگاه اهل بیت (علیهم السلام)

عن فاطمه الزهرا (علیهم السلام) نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه؛(705) ما اهل بیت رسول خدا وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم. ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامبران الهی.