فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حدیث ثقلین

أقول و قد تواتر بین العامة و الخاصة عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال انبی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی أهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؛(702) بین شیعه و سنی به حد تواتر رسیده است که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا دو چیز گرانبها را میان شما باقی می گذارم - مادامی که به آن تمسک بجویید گمراه نخواهید شد - کتاب خدا و اهل بیتم را و همانا این دو از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند.

شفاعت گنهکاران

عن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامة نشفع فی المذنبین من شیعتنا فأما المحسنون فقد نجاهم الله؛(703) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که روز رستاخیز فرا رسد، گناهکاران شیعیان را شفاعت می کنیم ولی نیکوکاران را خداوند نجات می دهد.

نتیجه محبت به اهل بیت (علیهم السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حبی و حب أهل بیتی نافع فی سبعة مواطن أهوالهن عظیمه عند الوفاة و فی القبر و عند النشور و عند الکتاب و عند الحساب و عند المیزان و عند الصراط؛(704) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: محبت من و خاندانم در هفت جا که هول و هراس آنها عظیم است، سود می بخشد. هنگام مرگ، در قبر، هنگام رستاخیز، هنگام نامه عمل، هنگام حساب، هنگام میزان و هنگام عبور صراط.