فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توسل حضرت آدم به ائمه اطهار (علیهم السلام)

فتلقی ءادم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم؛(701) سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت؛ (و با آنها توبه کرد.) و خداوند توبه او را پذیرفت؛ چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است.

روایات

حدیث ثقلین

أقول و قد تواتر بین العامة و الخاصة عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال انبی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و عترتی أهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؛(702) بین شیعه و سنی به حد تواتر رسیده است که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا دو چیز گرانبها را میان شما باقی می گذارم - مادامی که به آن تمسک بجویید گمراه نخواهید شد - کتاب خدا و اهل بیتم را و همانا این دو از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند.