فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توسل

آیات

خود پسندی و عدم توسل و دعا

فلو لا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا و لکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون؛(694) چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید، (خضوع نکردند و) تسلیم نشدند؟! بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد، و شیطان، هر کاری را که می کردند، در نظرشان زینت داد!