فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرمت مؤمن

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): لا تحقرن أحدا من المسلمین فان صغیر هم عند الله کبیر؛(682) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگز مسلمانی را تحقیر مکن، زیرا کوچکشان (نیز) نزد خدا بزرگ است.

تحقیر مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): کان آخر ما أوصی به الخضر موسی بن عمران (علیهما السلام) أن قال لا تعیرن أحداً بذنب؛(683) آخرین سفارش حضرت خضر به حضرت موسی (علیهما السلام) این بود که: هرگز کسی را به سبب گناهش خوار نکن.

قانون اصلی

عن علی (علیه السلام): لا تقل ما لا تحب أن یقال لک؛(684) آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود، درباره دیگران مگوی.