فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

جنگ با خدا

من اهان ولیاً فقد بارزنی بالمحاربه؛(676) اگر کسی به مسلمانی اهانت کند، مثل آن است که با خدا جنگ کرده باشد.

منع تمسخر دیگران

لا تشار من فوقک و لا تسخر بمن هو دونک؛(677) امام صادق (علیه السلام) فرمود: با کسانی که از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو پایین ترند مورد تمسخر قرار مده.