فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قدر مادرها را بدانید!

مرحوم شهید آیة الله حاج شیخ فضل الله نور را در زمان مشروطه به دار زدند. این مجتهد عادل انقلابی، علیه مشروطه غیر مشروعه آن زمان قد علم کرد. با این که اول مشروطه خواه بود، اما چون مشروطه در جهت اسلام نبود، با آن مخالفت کرد. عاقبت او را گرفتند و زندانی کردند. شیخ پسری داشت. این پسر، بیش از بقیه اصرار داشت که پدرش را اعدام کنند.
یکی از بزرگان گفته بود، من به زندان رفتم و علت را از شیخ فضل الله نوری (رحمه الله) سؤال کردم. ایشان فرمود: خود من هم انتظارش را داشتم که پسرم چنین از کار در آید چون شیخ شهید، اثر تعجب را در چهره آن مرد دید، اضافه کرد این بچه در نجف متولد شد. در آن هنگام مادرش بیمار بود، لذا شیر نداشت. مجبور شدیم که یک دایه شیر ده برای او بگیریم. پس از مدتی که آن زن به پسرم شیر می داد، ناگهان متوجه شدیم که وی زن آلوده ای است؛ علاوه بر آن از دشمنان امیر مؤمنان (علیه السلام) نیز بود. کار این پسر به جایی رسید که در هنگام اعدام پدرش کف زد.
آن پسر فاسد، پسری دیگر تحویل جامعه داد به نام کیانوری که رئیس حزب توده شد.(664)

مسؤولیت پدران

روزی عده ای از کودکان در کوچه مشغول بازی بودند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حین عبور، چشمش به آنها افتاد و خواست نقش بسیار بزرگ پدران و مسؤولیت سنگین آنها را در رشد کودک به همراهانش گوشزد کند.
فرمود: وای بر فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشان! لحظه ای فکر کردند شاید منظور پیامبر، فرزندان مشرکان است که در تربیت فرزندانشان کوتاهی می کنند.
عرض کردند: یا رسول الله! آیا منظورتان مشرکین است؟
- نه! بلکه پدران مسلمانی را می گویم که چیزی از فرایض دینی را به فرزندان خود نمی آموزند و اگر فرزندانشان پاره ای از مسائل دینی را فرا گیرند، پدران آنها، ایشان را از ادای این وظیفه باز می دارند.
اطرافیان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با شنیدن این سخن، تعجب کردند که آیا چنین پدران بی مسؤولیتی نیز هستند! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که تعجب آنها را از چهره شان خوانده بود ادامه داد: تنها به این قانع هستند که فرزندانشان از مال دنیا چیزی را به دست آورند... آن گاه فرمود: من از این قبیل پدران بیزار و آنان نیز از من بیزارند.
در عصر حاضر، دلیل دور بودن و نا آگاهی قشر عظیمی از کودکان و نوجوانان از مسائل مذهبی، بی توجه والدینشان به این مسأله مهم است.(665)

اشعار