فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سایه عرش

حضرت موسی (علیه السلام) مشغول مناجات و راز و نیاز با خدا بود که در این حال مردی را در سایه عرش الهی دید که بر اثر عظمت مقام زیر سایه عرش بود. حضرت از خدا سؤال کرد: بارالها! کیست که سایه عرش تو بر او افکنده شده و او مشمول این نعمت عظمی شده است؟
خداوند در پاسخ او فرمود: این مرد دارای دو خصلت بود: 1. نسبت به پدر و مادرش نیکی می کرد و 2. سخن چین نبود و به این عنوان بین مردم راه نمی رفت. آری! او به خاطر دو خصلت به این مقام ارجمند نایل شده است.(661)

حق مادر

مردی مشغول طواف خانه خدا بود مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف می داد. در همان حال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را دید. از آن حضرت پرسید: آیا با این کار، حق مادرم را انجام داده ام؟! آن حضرت فرمود: خیر! تو حتی با این کار، جبران یکی از ناله های او را (به هنگام وضع حمل) هم نکرده ای.(662)

حقوق والدین

امام صادق (علیه السلام) رئیس مذهب، جوانی را دید که از باب هتک حرمت و بی اعتنایی و بی احترامی سه تا قدم جلوی پدرش حرکت می کند. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پسر بیا اینجا! پسر آمد. حضرت فرمود: به خدا قسم سه قدم جلوی پای پدرت از باب بی ادبی و بی اعتنایی زدی، خدا سی سال از عمرت کم کرد!(663)