فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تقدیم والدین در احسان و انفاق

کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة للوالدین و الأقربین بالمعروف حقاً علی المتقین؛(639) بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [مالی ] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزگاران!

احترام به والدین

و قضی ربک ألا تعبدوا الا ایاه و بالولدین احسناً اما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولاً کریماً؛(640) و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!

احسان به والدین در تمام ادیان

و اذا أخذنا میثق بنی اسرءیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احساناً و ذی القربی و الیتامی و المساکین و قولوا للناس حسناً و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوه ثم تولیتم الا قلیلا منکم و أنتم معرضون؛(641) و (به یاد آورید) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید؛ و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید؛ و به مردم نیک بگویید؛ نماز را بر پا دارید؛ و زکات بدهید. سپس (با اینکه پیمان بسته بودید) همه شما - جز عده کمی - سرپیچی کردید؛ و (از وفای به پیمان خود) روی گردان شدید.