فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مسیر بهشت

عن علی (علیه السلام) لقد حملتکم علی الطریق الواضح التی لا یهلک علیها الا هالک من استقام فالی الجنه و من زل فالی النار؛(623) من شما را به حرکت در راهی روشن وادار کردم که در آن راه به هلاکت نیفتد مگر کسی که خود را به هلاکت بیندازد. هر کس در جاده الهی حرکت کرد مسیرش رو به بهشت است، و هر کس از آن جاده بلغزد مسیرش رو به آتش است.

اطاعت و بهشت

عن النبی خلق الله الجنه لمن أطاعه و ان کان عبدا حبشا و خلق الله النار لمن عصاه و ان کان سیدا قرشیا؛(624) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خداوند متعال بهشت را برای کسی آفریده است که او را اطاعت کند اگر چه یک بنده حبشی باشد، و خداوند آتش را برای کسی آفریده است که او را معصیت نماید اگر چه سید قرشی باشد.

میدان قیامت

بالموت تختم الدنیا و بالدنیا تحرز الاخره و بالقیامه تزلف الجنه و تبرز الجحیم للغاوین و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه مرقلین فی مضمارها الی الغایه القصوی؛(625) و با دنیا است که آخرت احراز می گردد، و با فرا رسیدن قیامت، است که بهشت [به مردم با تقوی ] نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان. قطعی است که برای مخلوقات جایگاه قراری جز روز رستاخیز نیست. آنان در میدان قیامت به غایت نهایی خود در حرکت خواهند بود.