فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عمل به اوامر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال فی خطبته أیها الناس ما علمت شیئاً یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا و قد أمرتکم به و ما علمت شیئاً یقربکم الی النار و یباغدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه؛(622) هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند مگر این که شما را به آن امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را از بهشت دور و به دوزخ نزدیک کند مگر این که شما را از آن نهی نمودم.

مسیر بهشت

عن علی (علیه السلام) لقد حملتکم علی الطریق الواضح التی لا یهلک علیها الا هالک من استقام فالی الجنه و من زل فالی النار؛(623) من شما را به حرکت در راهی روشن وادار کردم که در آن راه به هلاکت نیفتد مگر کسی که خود را به هلاکت بیندازد. هر کس در جاده الهی حرکت کرد مسیرش رو به بهشت است، و هر کس از آن جاده بلغزد مسیرش رو به آتش است.

اطاعت و بهشت

عن النبی خلق الله الجنه لمن أطاعه و ان کان عبدا حبشا و خلق الله النار لمن عصاه و ان کان سیدا قرشیا؛(624) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خداوند متعال بهشت را برای کسی آفریده است که او را اطاعت کند اگر چه یک بنده حبشی باشد، و خداوند آتش را برای کسی آفریده است که او را معصیت نماید اگر چه سید قرشی باشد.