فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهشت و ولایت

فلیفعل فان أطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه و ان کان ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره؛(617) اگر مرا اطاعت کردید، من شما را با مشیت خداوندی شایسته ورود به بهشت خواهم نمود اگر چه دارای مشقت سخت و چشیدن تلخی ها میباشد.
سرنوشت نهائی را که یا بهشت الهی و یا دوزخ است، با بی اعتنائی منگرید، چون مقصد خیلی بزرگ است، از زحمت و مشقت نهراسید، زیرا رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ.

انواع عبادت

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان العباد ثلاثه قوم عبدوالله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عباده الأجراء و قوم عبدوالله عزوجل حباله فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة؛(618) گروهی خدا را از روی طمع بهشت عبادت میکنند اینان بازرگانان سودا گرند [عبادت می فروشند تا بهشت بخرند گروهی دیگر خدا را از روی ترس از آتش عبادت می کنند، کار اینان کار بندگانی است ترسو و ناتوان، گروه سوم عبادت خود را به جهت دریافت صحیحی که از مقام شامخ خداوندی دارند و او را شایسته عبادت می دانند. بدون هیچ انگیزه ای جز قرار گرفتن در جاذبه پیشگاه آن خداوند کمال بخش، عبادت می کنند، اینان کسانی هستند که به مقام والای آزادی و اختیار رسیده اند.

فاصله بهشت

ما بین أحدکم و بین الجنه أو النار الا الموت أن ینزل به؛(619) ای مردم میان شما و بهشت و یا دوزخ فاصله ای جز مرگ وجود ندارد که فرود آید و آن فاصله را بردارد.