فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کسب بهشت

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار؛(616) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کارهای نیک و خوش رویی محبت را کسب کرده، به بهشت می برند و بخل و ترش رویی، آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می برند.

موجبات بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محار می فانی أبیحهم جنات عدن لا أشرک معهم أحداً امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از جمله مناجاتهای خداوند با حضرت موسی بن عمران این بود که فرمود: ای موسی! هیچ عامل قربی همانند ورع از گناه، بندگانم را به من نزدیک نمی کند. من در مقابل ورع، بهشت عدن را پاداش آنان قرار می دهم، بهشتی که مختص این گروه است و دیگران در این پاداش شریک آنان نیستند.

بهشت و ولایت

فلیفعل فان أطعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه و ان کان ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره؛(617) اگر مرا اطاعت کردید، من شما را با مشیت خداوندی شایسته ورود به بهشت خواهم نمود اگر چه دارای مشقت سخت و چشیدن تلخی ها میباشد.
سرنوشت نهائی را که یا بهشت الهی و یا دوزخ است، با بی اعتنائی منگرید، چون مقصد خیلی بزرگ است، از زحمت و مشقت نهراسید، زیرا رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ.