فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آبهای روان و نهرهای جاری در بهشت

قال أونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و أزوج مطهره و رضون من الله و الله بصیر بالعباد؛(615) آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه های مادی)، بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده اند، (و از این سر مایه ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده می کنند،) در نزد پروردگارشان (در جهان دیگر)، باغهایی است که نهرها از پای درختانش می گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه، و خشنودی خداوند (نصیب آنهاست.) و خدا به (امور) بندگان، بیناست.

روایات

کسب بهشت

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار؛(616) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کارهای نیک و خوش رویی محبت را کسب کرده، به بهشت می برند و بخل و ترش رویی، آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می برند.