فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آسایش و امنیت مطلق در بهشت

اهؤلاء الذین أقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم و لا أنتم تحزنون؛(612) آیا اینها [این واماندگان بر اعراف ] همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟! (ولی خداوند بخاطر ایمان و بعضی اعمال خیرشان، آنها را بخشید؛ هم اکنون به آنها گفته می شد:) داخل بهشت شوید، که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید!

آزادی متقین در بهشت در انتخاب محل و مسکن

و قالوا الحمدلله الذی صدقنا و عده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم أجر العملین؛(613) آنها می گویند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!

تحریم آب بهشت برای اهل جهنم

و نادی أصحاب النار أصحاب الجنه أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله قالوا ان الله حرمهما علی الکفرین؛(614) و دوزخیان، بهشتیان را صدا می زنند که: (محبت کنید) و مقداری آب، یا از آنچه خدا به شما روزی داده، به ما ببخشید! آنها (در پاسخ) می گویند: خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است!.