فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تأمین تمام خواسته های متقین در بهشت

لهم فیها ما یشاءون خالدین کان علی ربک و عداً مسئولاً؛(611) هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ این وعده ای است مسلم که پروردگارت بر عهده گرفته است!

آسایش و امنیت مطلق در بهشت

اهؤلاء الذین أقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف علیکم و لا أنتم تحزنون؛(612) آیا اینها [این واماندگان بر اعراف ] همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟! (ولی خداوند بخاطر ایمان و بعضی اعمال خیرشان، آنها را بخشید؛ هم اکنون به آنها گفته می شد:) داخل بهشت شوید، که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید!

آزادی متقین در بهشت در انتخاب محل و مسکن

و قالوا الحمدلله الذی صدقنا و عده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم أجر العملین؛(613) آنها می گویند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!