فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهشت

آیات

کلام بهشتیان، حرف حق و حقیقت

لا یسمعون فیها لغواً و لا کذاباً جزاء من ربک عطاء حساباً؛(609) این کیفری است از سوی پروردگارت و عطیه ای است کافی! همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است، پروردگار رحمان! و (در آن روز) هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید (یا شفاعتی کند)!