فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دورترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبهاً قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(588) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! حضرت فرمود: او زشت کار ناسزا گوی بدزبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است. کسی که از هر نیکی ای که امید برود دور است و از هر بدی ای که پرهیز شود از او ایمن نمی توان شد.

اثر بخل

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبه و یدخلان الجنه و البخل و عبوس الوجه یبعدان من الله و یدخلان النار؛(589) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کارهای نیک و خوش رویی محبت را کسب کرده، به بهشت می برند و بخل و ترش رویی، آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می برند.

مبغوضیت بخیل

أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال السخی محبب فی السماوات محبب فی الأرض خلق من طینه عذبه و خلق ماء عینیه من ماء الکوثر و البخیل مبغض فی السماوات مبغض فی الأرض خلق من طینه سبخه و خلق ماء عینیه من ماء العوسج(590)