فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشورت با بخیل

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): یا علی لا تشاور جباناً فانه یضیق علیک المخرج و لا تشاور البخیل فانه یقصربک عن غایتک و لا تشاور حریصاً فانه یزین لک شرهاً؛(585) ای علی! با ترسو مشورت مکن؛ زیرا راه حل مشکل را بر تو تنگ می کند، و با بخیل مشورت مکن؛ زیرا تو را از هدف باز می دارد، و با حریص مشورت مکن؛ زیرا آزمندی را در نظرت زینت می دهد.

فکر بخیل

لیس لبخیل راحه؛(586) علی (علیه السلام) بخیل آسایش فکر نخواهد داشت.

حد بخل

و للا قتصاد مقداراً فان زاد علیه فهو بخل؛(587) امام حسن عسگری (علیه السلام) فرمودند برای میانه روی مقداری است که اگر از آن حد بگذرد بخل است.