فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعجب امام (علیه السلام) از بخیل

عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنی الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخره حساب الأغنیاء؛(584) علی (علیه السلام) فرمود: تعجب می کنم از آدم بخیل گه گرفتار فقری است که از آن فرار می کند و از غنا و بی نیازی دور است. او در دنیا همانند فقرا زندگی می کند و در آخرت از او همانند اغنیاء حساب می کنند.

مشورت با بخیل

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): یا علی لا تشاور جباناً فانه یضیق علیک المخرج و لا تشاور البخیل فانه یقصربک عن غایتک و لا تشاور حریصاً فانه یزین لک شرهاً؛(585) ای علی! با ترسو مشورت مکن؛ زیرا راه حل مشکل را بر تو تنگ می کند، و با بخیل مشورت مکن؛ زیرا تو را از هدف باز می دارد، و با حریص مشورت مکن؛ زیرا آزمندی را در نظرت زینت می دهد.

فکر بخیل

لیس لبخیل راحه؛(586) علی (علیه السلام) بخیل آسایش فکر نخواهد داشت.