فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بخل

آیات

اثر بخل

و لا یحسبن الذین یبخلون بماء اتاهم الله من فضله هوخیراً الهم بل هوشرلهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه و لله میراث السماوات و الأرض و الله بماتعملون خبیر؛(574) کسانی که بخل می ورزند، و آنچه را خدا از فضل خویش به آنان داده، انفاق نمی کنند، گمان نکنند این کار به سود آنها است؛ بلکه برای آنها شر است؛ بزودی در روز قیامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقی به گردنشان می افکنند. و میراث آسمانها و زمین، از آن خداست؛ و خداوند، از آنچه انجام می دهید، آگاه است.