فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امتحان هوش

هیچ یک از شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد. هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در میان اصحاب خود طرح کرد این بود: در میان دستگیره های ایمان کدامیک از همه محکمتر است؟
یکی گفت: نماز، دیگر گفت زکات، سومی گفت: روزه چهارمی: حج و عمره. پنجمی: جهاد. عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشده، خود حضرت فرمود: تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فضیلتی است، ولی هیچ کدام از اینها آنکه من پرسیدم نیست.
محکم ترین دستگیره های ایمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.(570)

اشعار

قرآن و عترت

گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن
اقبال لاهوری