فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فلسفه ایمان

عن زینب بنت علی (علیه السلام) قالت قالت فاطمه (علیه السلام) فی خطبتها فرض الله الایمان تطهیراً من الشرک و الصلاه تنزیها عن الکبر و الزکاه زیاده فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تسنیه للدین و الجهاد عزاً للاسلام؛(561) حضرت زینب (علیه السلام) فرموده که حضرت فاطمه (علیه السلام) فرمود: خداوند ایمان را جهت طهارت دل شما از شرک منظور کرد و نماز را بجهت پاکی قلب از کبر مقرر داشت و جهاد را به عنوان مقام و سربلندی اسلام واجب گردانید.

پاداش بر اساس ایمان

عن القاسم الصیرفی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول الاسلام یحقن به الدم و تؤدی به الأمانه و تستحل به الفروج و الثواب علی الایمان؛(562) قاسم صیرفی گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: با اسلام خون حفظ شده و امانت ادا می گردد و زنان حلال می شوند ولی پاداش بر اساس ایمان است.

داستانها