فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمان بالاترین خصلت

امام عسکری (علیه السلام): خصلتان لیس فوقهما شی ء: الایمان بالله و نفع الاخوان؛(558) دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

اهل ایمان جوانمردان واقعی

قال الامام صادق (علیه السلام): یا سلیمان من هو الفتی؟ فقلت: جعلت فداک الفتی عند نا الشاب. قال (علیه السلام) لی: أما علمت أن أصحاب الکهف کانوا کلهم کهو لا فسماهم الله فتیه بایمانهم. یا سلیمان من آمن بالله و اتقی فهو الفتی؛(559) ای سلیمان! جوانمرد کیست؟ عرض کردم قربانت گردم، جوانمرد پیش ما همان جوان است. فرمود: مگر نمی دانی که اصحاب کهف همه بزرگسال بودند ولی خداوند (در قرآن) آنان را - به سبب ایمانشان - جوانمرد نامیده است. ای سلیمان! هر که به خدا ایمان آورد و تقوا پیشه کند او جوانمرد است.

تعریف ایمان

عن الصادق (علیه السلام) قال الایمان اقرار و عمل و الاسلام اقرار بلاعمل؛(560) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: ایمان، اقرار است و کردار، ولی اسلام اقرار بی کردار است.