فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمان در قرآن

قال سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله عزوجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا و لمایدخل الایمان فی قلوبکم فقال لی ألاتری أن الایمان غیر الاسلام؛(556) جمیل دراج گفته است: از حضرت صادق (علیه السلام) درباره این آیه پرسیدم: (اعراب گفتند: ما ایمان آورده ایم، بگو ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید: اسلام آورده ایم که هنوز ایمان به دلهایتان داخل نشده است.(557)) فرمودند: مگر نمی دانی که ایمان غیر از اسلام است.

ایمان بالاترین خصلت

امام عسکری (علیه السلام): خصلتان لیس فوقهما شی ء: الایمان بالله و نفع الاخوان؛(558) دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

اهل ایمان جوانمردان واقعی

قال الامام صادق (علیه السلام): یا سلیمان من هو الفتی؟ فقلت: جعلت فداک الفتی عند نا الشاب. قال (علیه السلام) لی: أما علمت أن أصحاب الکهف کانوا کلهم کهو لا فسماهم الله فتیه بایمانهم. یا سلیمان من آمن بالله و اتقی فهو الفتی؛(559) ای سلیمان! جوانمرد کیست؟ عرض کردم قربانت گردم، جوانمرد پیش ما همان جوان است. فرمود: مگر نمی دانی که اصحاب کهف همه بزرگسال بودند ولی خداوند (در قرآن) آنان را - به سبب ایمانشان - جوانمرد نامیده است. ای سلیمان! هر که به خدا ایمان آورد و تقوا پیشه کند او جوانمرد است.