فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سرانجام نیک برای مؤمنین

الذین ءامنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مئاب؛(541) آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین (زندگی) نصیبشان است؛ و بهترین سرانجامها!

ثمره ایمان

و لو أن أهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض و لکن کذبوا فأخذنهم بما کانوا یکسبون؛(542) و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

مراحل ایمان

ایمان به غیب
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون؛(543) (پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان است ] ایمان می آورند؛ و نماز را بر پا می دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم، انفاق می کنند.