فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

سرانجام نیک برای مؤمنین

الذین ءامنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مئاب؛(541) آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین (زندگی) نصیبشان است؛ و بهترین سرانجامها!

ثمره ایمان

و لو أن أهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الأرض و لکن کذبوا فأخذنهم بما کانوا یکسبون؛(542) و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.