فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایمان

آیات

سرانجام نیک برای مؤمنین

الذین ءامنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مئاب؛(541) آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاکیزه ترین (زندگی) نصیبشان است؛ و بهترین سرانجامها!