فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اختیار بهشت برای ایثارگر

در حدیث است که حضرت امیر (علیه السلام) جامه ای خریداری فرمود و از آن خوشش آمد و آن را صدقه داد و فرمود: شنیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: کسی که غیر را بر خودش اختیار کند، خداوند بهشت را روز قیامت برای او اختیار کند...(539).

اشعار

شمع

شمع شو شمع که خود را سوزی تا بدان بزم کسان افروزی
جامی