فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار حضرت فاطمه (علیهم السلام)

عن أبی سعید الخدری قال أصبح علی ذات یوم فقال یا فاطمه عندک شی ء تغدینیه قالت لا و الذی أکرم أبی بالنبوه و أکرمک بالوصیه ما أصبح الغداه عندی شی ء أغدیکه و ما کان عندی شی ء منذ یومین الا شی ء کنت أوثرک به علی نفسی و علی ابنی هذین حسن و حسین فقال علی (علیه السلام) یا فاطمه ألاکنت أعلمتینی فأبغیکم شیئا فقالت یا أبا الحسن انی لأستحیی من الهی أن تکلف نفسک ما لا تقدر علیه؛(516) ابو سعید خدری گوید؛ روزی علی (علیه السلام) به فاطمه (علیهم السلام) فرمود: آیا نزد تو چیزی برای خوردن یافت می شود؟ فرمود: نه سوگند به آنکه پدرم را به رسالت گرامی داشت و تو را به وصایت؛ دو روز است که هر خوراکی نزد من می آید، ایثار گرانه تو و پسرانم حسن و حسین (علیهم السلام) را بر خود بر می گزینم. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: ای فاطمه! چرا مرا آگاه نساختی تا چیزی برایتان فراهم آورم، فاطمه سلام لله فرمود: ای ابوالحسن! من از خدایم شرم دارم که تو را به کاری وا دام که انجامش نتوانی.

ایثار، حتی در دعا

عن الحسین بن علی عن أخیه الحسن قال رأیت أمی فاطمه (علیه السلام) قامت فی محرابها لیله جمعتها فلم تزل راکعه ساجده حتی اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات و تسمیهم و تکثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشی ء فقلت لها یا أماه لم لا تدعون لنفسک کما تدعون لغیرک فقالت یا بنی الجار ثم الدار؛(517) امام حسن (علیه السلام) می فرماید: شبی مادرم حضرت فاطمه (علیهم السلام) را در محراب مشاهده نمودم که ایستاده بود و تا صبح به عبادت مشغول بود. می شنیدم که مؤمنین و مؤمنات را دعا نموده و نام آنها را برده و برای آنها دعا می نمود و برای خود دعا نمی فرمود. گفتم: مادرم! برای چه برای خود همانگونه که برای دیگران دعا نمودی، دعا نکردی؟ حضرت فرمودند: ای پسرم! اول همسایه سپس خانه!

ایثار امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(518) امام علی بن حسین (علیه السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.