فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهترین کرامت اخلاقی

خیر المکارم الایثار؛(514) ایثار بهترین کرامت اخلاقی برای انسان هاست.

ایثار علی (علیه السلام)

علی (علیه السلام) در نامه 45 نهج البلاغه صفحه 416 خطاب به عثمان بن حنیف انصاری حاکم بصره نوشت:
أو أبیت مبطاناً و حولی بطون غرثی و أکباد حری؛(515) آیا من با شکم سیر بخوابم، در حالیکه در اطراف من شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه است؟

ایثار حضرت فاطمه (علیهم السلام)

عن أبی سعید الخدری قال أصبح علی ذات یوم فقال یا فاطمه عندک شی ء تغدینیه قالت لا و الذی أکرم أبی بالنبوه و أکرمک بالوصیه ما أصبح الغداه عندی شی ء أغدیکه و ما کان عندی شی ء منذ یومین الا شی ء کنت أوثرک به علی نفسی و علی ابنی هذین حسن و حسین فقال علی (علیه السلام) یا فاطمه ألاکنت أعلمتینی فأبغیکم شیئا فقالت یا أبا الحسن انی لأستحیی من الهی أن تکلف نفسک ما لا تقدر علیه؛(516) ابو سعید خدری گوید؛ روزی علی (علیه السلام) به فاطمه (علیهم السلام) فرمود: آیا نزد تو چیزی برای خوردن یافت می شود؟ فرمود: نه سوگند به آنکه پدرم را به رسالت گرامی داشت و تو را به وصایت؛ دو روز است که هر خوراکی نزد من می آید، ایثار گرانه تو و پسرانم حسن و حسین (علیهم السلام) را بر خود بر می گزینم. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود: ای فاطمه! چرا مرا آگاه نساختی تا چیزی برایتان فراهم آورم، فاطمه سلام لله فرمود: ای ابوالحسن! من از خدایم شرم دارم که تو را به کاری وا دام که انجامش نتوانی.