فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توصیف اهل ایثار

هم البرره بالاخوان فی حال الیسر و العسر و المؤثرون علی أنفسهم فی حال العسر کذلک و صفهم الله فقال و یؤثرون الایه؛(512) آنان نسبت به برادرانشان در حال تنگدستی و گشایش نیکوکار هستند و در حال مضیقه و سختی دیگران را بر خود مقدم می دارند و خداوند این گروه بزرگوار را این چنین توصیف نموده و فرموده است والذین تبوء واالدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا ویؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(513) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!

بهترین کرامت اخلاقی

خیر المکارم الایثار؛(514) ایثار بهترین کرامت اخلاقی برای انسان هاست.

ایثار علی (علیه السلام)

علی (علیه السلام) در نامه 45 نهج البلاغه صفحه 416 خطاب به عثمان بن حنیف انصاری حاکم بصره نوشت:
أو أبیت مبطاناً و حولی بطون غرثی و أکباد حری؛(515) آیا من با شکم سیر بخوابم، در حالیکه در اطراف من شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه است؟