فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار ملاک ارزشگزاری

عند الایثار علی النفس تتبین جواهر الکرماء؛(511) علی (علیه السلام) فرمود: در زمینه ایثار بر نفس گوهر طبع و رفع روح افراد کریم النفس آشکار می گردد.

توصیف اهل ایثار

هم البرره بالاخوان فی حال الیسر و العسر و المؤثرون علی أنفسهم فی حال العسر کذلک و صفهم الله فقال و یؤثرون الایه؛(512) آنان نسبت به برادرانشان در حال تنگدستی و گشایش نیکوکار هستند و در حال مضیقه و سختی دیگران را بر خود مقدم می دارند و خداوند این گروه بزرگوار را این چنین توصیف نموده و فرموده است والذین تبوء واالدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجه مما أوتوا ویؤثرون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون؛(513) و برای کسانی است که در این سرا [سرزمین مدینه ] و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند، و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند رستگارانند!

بهترین کرامت اخلاقی

خیر المکارم الایثار؛(514) ایثار بهترین کرامت اخلاقی برای انسان هاست.