فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ایثار فقرای مدینه در انفاق

الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات و الذین لا یجدون الا جهد هم فیسخرون منهم سخر الله منم و لهم عذاب ألیم؛(510) آنهایی که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشان عیبجویی می کنند، و کسانی را که (برای انفاق در راه خدا) جز به مقدار (ناچیز) توانائی خود دسترسی ندارند، مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند؛ (و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد؛) و برای آنها عذاب دردناکی است!

روایات

ایثار ملاک ارزشگزاری

عند الایثار علی النفس تتبین جواهر الکرماء؛(511) علی (علیه السلام) فرمود: در زمینه ایثار بر نفس گوهر طبع و رفع روح افراد کریم النفس آشکار می گردد.