فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تضمین بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من یضمن لی أربعه بأربعه أبیات فی الجنه أنفق و لا تخف فقراً و أفش السلام فی العالم و اترک المراء و ان کنت محقاً و أنصف الناس من نفسک؛(488) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چه کسی در برابر چهارخانه در بهشت، چهار چیز را به عهده می گیرد؟ (آن این است:) ببخش و از فقر نترس! سلام گفتن را در جهان بگستر! جدال را رها کن، اگر چه حق با تو باشد و با مردم با انصاف رفتار کن!

کمک به نیکان

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من منع ماله من الأخیار اختیاراً صرف الله ماله الی الأشرار اضطراراً؛(489) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که با اختیار خود به نیکان کمک نکند، مجبور می شود تا به اشرار کمک کند.

ذخیره برای قیامت

ما تقدم من خیر یبق لک ذخره و ما تؤخره یکن لغیرک خیره؛(490) آنچه پیش از خود بفرستی برای تو ذخیره می شود و آنچه تأخیر بیندازی، فایده اش تنها برای دیگران است (و مسئولیتش متوجه توست.)