فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خرج در راه اطاعت

امام کاظم (علیه السلام): ایاک أن تمنع فی طاعه اللله فتنفق مثلیه فی معصیه الله؛(486) مبادا از خرج کردن در راه طاعت خدا خودداری کنی، و آن گاه دو برابرش را در معصیت خرج کنی.

محبوبترین مؤمن

امام علی (علیه السلام): ان أحب المؤمنین الی الله من أعان المؤمن الفقیر من الفقر فی دنیاه و معاشه(487) محبوب ترین مؤمن نزد خداوند، کسی است که مؤمن فقیری را در تنگدستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند.

تضمین بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من یضمن لی أربعه بأربعه أبیات فی الجنه أنفق و لا تخف فقراً و أفش السلام فی العالم و اترک المراء و ان کنت محقاً و أنصف الناس من نفسک؛(488) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چه کسی در برابر چهارخانه در بهشت، چهار چیز را به عهده می گیرد؟ (آن این است:) ببخش و از فقر نترس! سلام گفتن را در جهان بگستر! جدال را رها کن، اگر چه حق با تو باشد و با مردم با انصاف رفتار کن!