فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انفاق امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(483) امام علی بن حسین (علیهم السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.

انفاق، محبوب حضرت فاطمه (علیهم السلام)

حضرت فاطمه (علیهم السلام) حبب الی من دنیاکم ثلاث: تلاوة کتاب الله و النظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله؛(484) از دنیای شما محبت سه چیز در دل من نهاده شد: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه خدا.

محبوبیت اطعام

عن الباقر (علیه السلام) ان الله یحب هراقه الدماء و اطعام الطعام؛(485) خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.