فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یقین به پاداش الهی

عن الصادق من أیقن بالخلف جاد بالعطیه؛(482) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که در آخرت به پاداش الهی یقین دارد، اموال خود را در راه خداوند باریتعالی اعطا می نماید.

انفاق امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(483) امام علی بن حسین (علیهم السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.

انفاق، محبوب حضرت فاطمه (علیهم السلام)

حضرت فاطمه (علیهم السلام) حبب الی من دنیاکم ثلاث: تلاوة کتاب الله و النظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله؛(484) از دنیای شما محبت سه چیز در دل من نهاده شد: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه خدا.