فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انفاق و بقای اسلام و مسلمین

عن برید العجلی قل سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام أن تصیر الأموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام أن تصیر الأموال عند من لایعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف؛(480) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: همانا بقای مسلمین و بقای اسلام در این است که گردش اموال نزد کسانی باشد که حق را در مورد مال می شناسند و به معروف عمل می کنند و از عوامل فنای اسلام و مسلمین آن است که پول در دست کسانی گردش کند که حق آن را نمی شناسند و عمل به معروف نمی نمایند.

ما اندوختن!

قال (علیه السلام) مالک ان لم یکن لک کنت له فلا تبق علیه فانه لا یبقی علیک و کله قل أن یاکلک؛(481) امام حسین (علیه السلام) فرمود: مالی را که به دست آوده ای! اگر برای تو نباشد تو برای آن خواهی بود. مال را باقی مگذار و آن را برای خود و دیگران صرف نما که اگر چنین نکنی و آن را باقی بگذاری، مال تو را باقی نمی گذارد و ارزش انسانیت را نابود می کند. تو اموالت را بخور، پیش از آنکه اموالت تو را بخورد.

یقین به پاداش الهی

عن الصادق من أیقن بالخلف جاد بالعطیه؛(482) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که در آخرت به پاداش الهی یقین دارد، اموال خود را در راه خداوند باریتعالی اعطا می نماید.