فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به انفاق

یاأیهاالذین آمنوا انفقوا ممارزقناکم من قبل أن یأتی یوم لا بیع فیه و لا خله و لا شفاعه و الکافرون هم الظالمون؛(478) ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید! پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن، نه خرید و فروش است (تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای خود خریداری کنید)، و نه دوستی (و رفاقتهای مادی سودی دارد)، و نه شفاعت؛ (زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود.) و کافران، خود ستمگرند؛ (هم به خودشان ستم می کنند، هم به دیگران).

روایات

مال فانی!

قال أبو عبد الله (علیه السلام) لعمار یا عمار أنت رب مال کثیر قال نعم جعلت فداک قال فتودی ما افترض الله علیک من الزکاه قال نعم قال فتخرج المعلوم من مالک قال نعم قال فتصل قرابتک قال نعم قال فتصل اخوانک قال نعم فقال یا عمار ان المال یفنی و البدن یبلی و العمل یبقی و الدیان حی لا یموت یا عمار انه ما قدمت فلن یسبقک و ما أخرت فلن یلحقک؛(479) مردی به نام عمار در عصر امام صادق (علیه السلام) تمکن زیاد داشت. حضرت به وی فرمود: آیا تو صاحب مال بسیار هستی؟ عرض کرد: بلی! فرمود: زکات واجب را می پردازی. عرض کرد: بلی! فرمود: مال معلوم را به سائل و غیر سائل پرداخت می کنی؟ عرض کرد بلی! فرمود: ارحام و اقربایت را صله می نمایی؟ عرض کرد: بلی! فرمود: آیا به برادران دینی ات می رسی؟ عرض کرد: بلی! حضرت فرمود: ای عمار! مال فانی می شود، بدن می پوسد، عمل باقی می ماند و حاکم زنده است. آنچه را که پیشتر از خود فرستادی از تو سبقت نمی گیرد و آنچه را که بعد از خودت گذاردی به تو ملحق نمی شود.