فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

واجب بودن بهشت بر منصف

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاث من أتی الله بواحده منهن أوجب الله له الجنه الانفاق من اقتار و البشر لجمیع العالم و الانصاف من نفسه؛(453) سه چیز است که هر کس با یکی از آنها به نزد خداوند برود، خدا بهشت را بر او واجب می کند: انفاق در تنگدستی، خوشرویی با همه جهان و خوش انصافی.

از موارد انصاف

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من ولی من أمر المسلمین شیئاً فولی رجلا و هو یجد من هو أصلح للمسلمین منه فقد خان الله و رسوله؛(454) کسی که عهده دار یکی از امور مسلمانان شود و فردی را سرپرست کاری کند، با این که می تواند کسی را که برای مسلمانان بهتر از او باشد بیابد، به خدا و رسولش خیانت کرده است.

یک نصیحت!

عن یحیی بن ابراهیم بن أبی البلاد عن أبیه عن جده أبی البلاد رفعه قال جاء أعرابی الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و هو یرید بعض غزواته فأخذ بغرز راحلته فقال یا رسول الله علمنی عملا أدخل به الجنه فقال ما احببت أن یأتیه الناس الیک فأته الیهم و ما کرهت أن یأتیه الناس الیک فلا تأته الیهم خل سبیل الراحله؛(455) راوی می گوید که اعرابی ای به نزد پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) که برای یکی از جنگها آماده می شد آمده رکاب شترش را گرفت و گفت: ای رسول خدا! عملی به من بیاموز که مرا به بهشت ببرد. حضرت فرمودند: با مردم چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و هر گونه که نمی پسندی با تو رفتار کنند، با آنان رفتار نکن. اینک راه شتر را باز کن!