فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ضمانت بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من یضمن لی أربعه بأربعه أبیات فی الجنه أنفق و لا تخف فقراً و أفش السلام فی العالم و اترک المراء و ان کنت محقاً و أنصف الناس من نفسک؛(450) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چه کسی در برابر چهار خانه در بهشت، چهار چیز را به عهده می گیرد؟ (آن این است:) ببخش و از فقر نترس! سلام گفتن را در جهان بگستر! جدال را رها کن، اگر چه حق با تو باشد و با مردم با انصاف رفتار کن!

ازدیات عزت با انصاف

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فی کلام له ألا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزاً؛(451) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرموده است: همانا هر کس با مردم به انصاف رفتار کند، خداوند عزتش را می افزاید.

خوشا به حال منصف!

عن علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول فی آخر خطبته طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و صلحت سریرته و حسنت علانیته و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله و أنصف الناس من نفسه؛(452) امام سجاد (علیه السلام) در پایان خطبه اش می فرمود: خوشا به حال کسی که اخلاقش خوش، طبعش پاک، نهانش نیک و آشکارش نیکو است. زیادی مالش را بخشیده، از زیادی سخن دریغ می کند و با مردم انصاف می ورزد.