فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دشوارترین واجبات

عن الحسن البزاز قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ألاأخبرک بأشد مافرض الله علی خلقه ثلاث قلت بلی قال انصاف الناس من نفسک و مواساتک أخاک و ذکر الله فی کل موطن أما انی لا أقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الله و الله أکبر و ان کان هذا من ذاک و لکن ذکر الله جل و عز فی کل موطن اذا هجمت علی طاعه أو علی معصیه؛(449) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) به من فرمودند: آیا تو را از دشوارترین واجبات خداوند بر آفریدگارانش (که سه چیز است) آگاه نکنم؟ من عرض کردم: چرا! حضرت فرمودند: انصاف با مردم، یاری برادرت و یاد خداوند در همه جا.

ضمانت بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من یضمن لی أربعه بأربعه أبیات فی الجنه أنفق و لا تخف فقراً و أفش السلام فی العالم و اترک المراء و ان کنت محقاً و أنصف الناس من نفسک؛(450) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چه کسی در برابر چهار خانه در بهشت، چهار چیز را به عهده می گیرد؟ (آن این است:) ببخش و از فقر نترس! سلام گفتن را در جهان بگستر! جدال را رها کن، اگر چه حق با تو باشد و با مردم با انصاف رفتار کن!

ازدیات عزت با انصاف

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فی کلام له ألا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزاً؛(451) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرموده است: همانا هر کس با مردم به انصاف رفتار کند، خداوند عزتش را می افزاید.