فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاداش انصاف

أن اعظم المثوبه الانصاف؛(447) بزرگ ترین ثواب، ثواب انصاف است.

سرور اعمال

عن جارود أبی المنذر قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول سید الأعمال ثلاثه انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضی بشی ء الارضیت لهم مثله و مواساتک الأخ فی المال؛(448) امام صادق (علیه السلام) فرمود: سرور اعمال سه چیز است: انصاف با مردم، چنانکه به چیزی برای خودت خرسند نشوی مگر اینکه به مانند آن برای آنان هم خرسند شوی و شریک کردن برادر در مال خود و یاد خدا در همه حال.

دشوارترین واجبات

عن الحسن البزاز قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ألاأخبرک بأشد مافرض الله علی خلقه ثلاث قلت بلی قال انصاف الناس من نفسک و مواساتک أخاک و ذکر الله فی کل موطن أما انی لا أقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الله و الله أکبر و ان کان هذا من ذاک و لکن ذکر الله جل و عز فی کل موطن اذا هجمت علی طاعه أو علی معصیه؛(449) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) به من فرمودند: آیا تو را از دشوارترین واجبات خداوند بر آفریدگارانش (که سه چیز است) آگاه نکنم؟ من عرض کردم: چرا! حضرت فرمودند: انصاف با مردم، یاری برادرت و یاد خداوند در همه جا.