فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

پاداش انصاف

أن اعظم المثوبه الانصاف؛(447) بزرگ ترین ثواب، ثواب انصاف است.

سرور اعمال

عن جارود أبی المنذر قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول سید الأعمال ثلاثه انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضی بشی ء الارضیت لهم مثله و مواساتک الأخ فی المال؛(448) امام صادق (علیه السلام) فرمود: سرور اعمال سه چیز است: انصاف با مردم، چنانکه به چیزی برای خودت خرسند نشوی مگر اینکه به مانند آن برای آنان هم خرسند شوی و شریک کردن برادر در مال خود و یاد خدا در همه حال.