فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انصاف در معامله

و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده و أوفوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الاوسعها و اذا قلتم فاعدلوا و لوکان ذا قربی و بعهدالله أو فوا ذلکم و صاکم به لعلکم تذکرون؛(442) و به مال یتیم، جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد! و حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید! - هیچ کس را، جز بمقدار تواناییش، تکلیف نمی کنیم - و هنگامی که سخنی می گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند، تا متذکر شوید!

انصاف در انتقام

و جزؤا سیئه سیئه مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علی الله انه لا یحب الظالمین؛(443) کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد!

انصاف در بهره گیری از لذالذ

یأیهاالذین ءامنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم و لاتعتدوا ان الله لا یحب المعتدین؛(444) ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید! و از حد، تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.