فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بررسی منصفانه و پذیرش حق

الذین ءاتینهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به و من یکفر به فأولئک هم الخاسرون؛(439) کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم [یهود و نصاری ] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند؛ آنها به پیامبر اسلام ایمان می آورند؛ و کسانی که به او کافر شوند، زیانکارند.

غیر قابل انکار بودن آیات الهی برای اشخاص منصف سالم

و کذلک أنزلنا الیک الکتاب فالذین ءاتینهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به و ما یجحد بئایتنا الا الکفرون؛(440) و این گونه، کتاب [قرآن ] را بر تو نازل کردیم، کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند؛ و بعضی از این گروه [مشرکان ] نیز به آن مؤمن می شوند؛ و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند.

انصاف در بر خورد با حقایق، زمینه هدایت

انما یستجیب الذین یسمعون و الموتی یبعثم الله ثم الیه یرجعون؛(441) تنها کسانی (دعوت تو را) می پذیرند که گوش شنوا دارند؛ اما مردگان (و آنها که روح انسانی را از دست داده اند، ایمان نمی آورند؛ و) خدا آنها را (در قیامت) بر می انگیزد؛ سپس به سوی او، باز می گردند.