فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

بررسی منصفانه و پذیرش حق

الذین ءاتینهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به و من یکفر به فأولئک هم الخاسرون؛(439) کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم [یهود و نصاری ] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند؛ آنها به پیامبر اسلام ایمان می آورند؛ و کسانی که به او کافر شوند، زیانکارند.

غیر قابل انکار بودن آیات الهی برای اشخاص منصف سالم

و کذلک أنزلنا الیک الکتاب فالذین ءاتینهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به و ما یجحد بئایتنا الا الکفرون؛(440) و این گونه، کتاب [قرآن ] را بر تو نازل کردیم، کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند؛ و بعضی از این گروه [مشرکان ] نیز به آن مؤمن می شوند؛ و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند.