فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انصاف

آیات

بررسی منصفانه و پذیرش حق

الذین ءاتینهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به و من یکفر به فأولئک هم الخاسرون؛(439) کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده ایم [یهود و نصاری ] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند؛ آنها به پیامبر اسلام ایمان می آورند؛ و کسانی که به او کافر شوند، زیانکارند.