فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امید به مایه افتخار

قال الامام الصادق (علیه السلام): ثلاثه هن فخرالمؤمن و زینته فی الدنیا و الاخره: الصلاه فی آخره اللیل و یأسه ممافی أیدی الناس و ولایه الامام من آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)؛(421) سه چیز مایه افتخار و زینت مؤمن در دنیا و آخرت است: نماز شب، قطع امید از آنچه در دست مردم است، و پذیرش ولایت امام (معصوم) از خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم).

خوش ترین آسایش

امام صادق (علیه السلام): أروح الروح الیأس عن الناس؛(422) خوش ترین آسایش، نومیدی از مردم است.

امید به خدا

و بهذا الاسناد عن المنقری عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عن علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) قال رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی أیدی الناس و من لم یرج الناس فی شی ء و ردأمره الی الله عز و جل فی جمیع أموره استجاب الله عز و جل له فی کل شی ء؛(423) دیدم هر چه نیکی است در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است، جمع آمده است و کسی که در هیچ چیز امید به مردم نبندد و همه امور خود را به خداوند تعالی واگذارد، خدایتعالی در همه چیز حاجت او را بر آورد.